Passersystem

PASSAGESYSTEM

Olika typer av verksamheter kräver olika nivåer av säkerhet och typ av säkerhetssystem. Även inom en och samma fastighet kan behoven variera och för att kunna erbjuda största möjliga valfrihet har vi därför marknadens bredaste program av passagesystem

FÖRDELARNA MED ETT PASSAGESYSTEM

 • Förbättrad säkerhet efter stängning, till exempel för leveranser
  och städpersonal
 • Besökare (eller leverantörer) kan få tillträde utan att det behövs personlig assistans
 • Dokumenterad bevisning förenklar uppföljningen av incidenter
  vid eventuella juridiska processer/försäkringsärenden

 • Fjärrstyrd in- och utpassering ingår som del i ett omfattande
  utbud av tjänster (tillval)
 • Incidenter förhindras när programvara analyserar bilder i realtid
  (tillval)

 

 • Full kontroll över access till fastigheten/lokalen dygnet runt
 • Enligt ett förutbestämt schema anges vem som har tillträde och
  under vilka tider på dygnet passager får ske

 • Enkelt att lägga till nya användare respektive ta bort ur systemet
 • Tillfälliga passagekort/taggar kan utfärdas för unika passager

 • Alla passager lagras och kan i efterhand analyseras per individ
 • Eliminerar nyckelförluster och dyra låsbyten

 • Tillgång till avancerad teknik utan stora nyinvesteringar
 • Svinn minskar med övervakning som ser till att endast behöriga
  personer får tillträde


BEKYMMERSFRI DRIFT

Läns Alarm har standardiserade och paketerade lösningar för allt ifrån det minsta företaget, som kanske bara behöver kontroll över en dörr, till större verksamheter och företag som hanterar tusentals passager varje dag genomolika in- och utgångar. Vi erbjuder bekymmersfria service och funktionsavtal där vi tar ansvar för allt ifrån material till daglig drift.

 

Ett passagesystem ger dig full kontroll över din fastighet när det gäller tillträde, du styr själv – när, hur och vilka personer som skall få tillträde. Att installera ett passagesystem för ökad säkerhet är alltid en mycket god investering och funktionell lösning för företaget. Säkerheten kan hållas på en hög nivå samtidigt som man slipper oroa sig för kostsamma byten av cylindrar och nycklar. Våra lösningar tillsammans med Securitas Direct innebär smart teknik och effektiva metoder där man till exempel kan fjärrstyra in- och utpassering och därmed minska resursanvändningen. Det gör också att miljön för personal, egendom och verksamhet blir säkrare.

 

FJÄRRSTYRNING – HUR FUNGERAR DET

I stället för att ha en vakt på plats, som släpper in och ut personer, monteras en strategiskt placerad kamera som ansluts till Securitas Direct:s larmcentral.
Från larmcentralen kan sedan operatören, utifrån olika instruktioner fjärrstyra öppningen av en dörr eller en grind. Instruktionerna kan exempelvis vara att kontrollera ett namn i en godkänd lista eller kontroll av id-handlingar med hjälp av id-kamera.

Vi kan även använda oss av “intelligent” mjukvara som säger till när en bil eller annan fordonstyp är tillräckligt nära, exempelvis en lastbil. 

 

Vi säljer, installerar och servar även från ASSA ARX och RCO: