ÖVERFALLSLARM

ÖVERFALLSLARM

Ett överfallslarm används i första hand vid ensamarbete, eller där risk för personligt hot kan förekomma. Alla typer av kundmottagning bör förses med en trygghet för den anställde där överfallslarm bör vara en del av det.