Hammerglass

INBROTTSSÄKRA FÖNSTER - SOM ÄR SÄKRA PÅ RIKTIGT

Det tar bara tio minuter för en inbrottstjuv att länsa ett hus på värdesaker. Då hjälper vare sig larm, kamera eller säkerhetsklassade fönster med standardglas. Då behövs något som håller tjuven ute. En fönsterbåge av hög inbrottsklass och med okrossbart i glaskassetten. Även om Hammerglass Security Windows är en nyhet på privatmarknadssidan, är okrossbara, vandal- och inbrottssäkra fönster inget nytt för oss. Vi har hjälpt fastighetsägare, butiker och säkerhetsobjekt i över 20 år, men nu är det dags att även villaägare får en fönsterlösning som är trygg och säker – i praktiken och inte bara på papper. Ett riktigt säkerhetsfönster ska vara inbrottssäkert på riktigt.